Samen voor een duurzaam Limburg
Privacy statement: Motto Products B.V./Limburgkanbesparen 1 juli 2020

Wie zijn wij?

De website Limburgkanbesparen i.s.m. Besparenkan is onderdeel van Motto Products B.V., hierna aangeduid als Motto Products.

Wat is ons doel:

Ons doel is het aanbieden van een vergelijking tussen leveranciers van producten als energie, internet/telefonie/televisie en verzekeringen, zodat u een voordeliger product kunt kiezen.

Welke gegevens verwerken wij van u:

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen om een vergelijking te maken tussen de leveranciers die wij aanbieden en uw leveranciers. De leveranciers die wij aanbieden staan op de website van LimburgKanBesparen en Besparenkan genoemd. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en ons daar met verzending van het formulier toestemming voor geeft. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf invult. Daarnaast registreren wij bij het verzenden van het formulier de volgende gegevens: - Datum en tijd aanmelding/registratie - IP adres Besparenkan zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heeft u aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar? Neemt u dan contact met ons op voor het verwijderen van die gegevens. Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit kenbaar maken aan ons bedrijf: Motto Products, t.a.v. databasemanagement, Pastoor Vonckenstraat 21, 6166 CV Geleen (KvK nummer 14056449)  contactformulier op onze website of telefonisch op 088 – 0550110. Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op ons online contactformulier verzoeken wij de gebruikers om ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door Besparenkan alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen.

Hoe hebben wij uw gegevens beveiligd?

Persoonsgegevens die wij opslaan (indien van toepassing) zijn goed beveiligd. Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:
 • Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Daardoor wordt deze website opgeroepen onder HTTPS. HTTPS staat voor ‘HyperText Transfer Protocol Secure’. Dit is een uitbreiding op het HTTP protocol. Het HTTP protocol wordt gebruikt om een webbrowser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) te laten communiceren met een webserver waarop een website gehost wordt. De uitbreiding van het HTTPS protocol zorgt ervoor dat deze communicatie versleuteld wordt.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database met authenticatie.
 • Deze database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen door middel van wachtwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard in ons bestand. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij u tussentijds toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren c.q. te gebruiken. In dat geval zal vanaf het contactmoment een nieuwe periode van 24 maanden ingaan. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Het verwijderen van uw gegevens betekent niet dat uw gegevens ook altijd vernietigd worden. De gegevens worden in ieder geval buiten bereik van de actieve administratie gebracht. Uw gegevens zullen in een archief bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Niet noodzakelijke gegevens zullen verwijderd worden. Gegevens voor de administratie zullen wij langer bewaren.

Rechten van betrokkenen:

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via het  contactformulier op onze website of telefonisch op 088 – 0550110.
 • Informatie en inzage:Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Voor de voorwaarden van een dergelijk verzoek; meer informatie hierover kunt u vinden op de recht van inzage pagina van mijnprivacy.nl (een website van het CBP).
 • Rectificatie:Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan zorgen wij ervoor dat het aangepast wordt.
 • Vergetelheid:U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking:Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet):Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid:Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen.
 • Toestemming intrekken:Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings.
Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hyperlinks:

Deze website(s) kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Cookies:

Bij het bezoeken van deze website en deelname aan eventuele online vergelijkingen laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens (cookies) worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag resp. reactie of het aanpassen en verbeteren van de website.

Wat zijn cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de pc, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruikgegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Op de website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. De volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
 • Het IP-adres.
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm.
 • Vanaf welke pagina u op de Bespaarkiosk website bent gekomen.
 • Wanneer en hoe lang u de Bespaarkiosk website bezoekt of gebruikt.
 • Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Bespaarkiosk website.
 • Welke pagina’s u bezoekt op de Bespaarkiosk website.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. U kunt uw cookies verwijderen via uw browser. Wij gebruiken IP-adressen en “cookies” om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze website maakt daarbij gebruik van het programma “Google Analytics”. Voor de wijze waarop deze software uw gegevens verzamelt en opslaat raden wij u aan kennis te nemen van de privacy-policy ten aanzien van deze software. Daarbij wijzen wij u op het volgende:

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Sociale netwerken:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en  Twitter stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Voor advertentie doeleinden:

We gebruiken dit type cookies om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten (b.v. via advertentie netwerken van Google, Facebook, Taboola, Outbrain, enz.).

Disclaimer

Alle foto's, graphics en teksten zijn eigendom van Motto Products (behalve de logo’s van de leveranciers die op de website toonbaar zijn). Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motto Products worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, noch offline, noch online. Inbreuk is bovendien een strafbaar feit. Onverminderd de civielrechtelijke bevoegdheden om inbreuk tegen te gaan en/of om schadevergoeding te vorderen, behoudt Motto Products zich het recht voor om aangifte te doen.

Vragen?

Hoewel Motto Products uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of schade die daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Voor vragen of opmerkingen over onze Privacystatement, kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan kunt u dit kenbaar maken aan ons bedrijf: Motto Products, t.a.v. databasemanagement, Pastoor Vonckenstraat 21, 6166 CV Geleen (KvK nummer 14056449) of via het contactformulier op onze website of telefonisch op 088 – 0550110. Motto Products behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.